قــوانــیــن آپــلــود
تبعیت از قوانین زیر اجباریست و شامل حال همگان میشود

آپلودسنتر جامعه مجازی دانشگاه پیام نور حق دارد هرگونه فایلی را که به گونه ای برای سرور خطر آفرین است و یا خلاف قوانین میباشد را حذف و یا جایگزین نماید. فایلهایی که در زیر لیست شده اند، حق آپلود را ندارند:

• عکسها و فایلهای مربوط به مسائل جنسی.
• عکسها و فایلهایی که حقوق مولف آنرا نقض میکند(فاقد کپی رایت).
• عکسها و فایلهایی که مربوط به خصومتهای شخصی و یا قومی میباشد.
• عکسها و فایلهایی که به نحوی شامل متون و یا مفهوم تبلیغاتی باشد.
• عکسها و فایلهای غیر مجازی که به هر نحو قوانین دولت جمهوری اسلامی را نقض میکند.

درصورت آپلود عکس و فایلی که شامل موارد بالا باشد، قوانین زیر بر آن اعمال خواهد شد:

• فورا دسترسی کاربر به آپلود سنتر جامعه مجازی دانشگاه پیام نور و سایر سرویسهایش قطع خواهد شد.
• حذف تمامی عکسها و فایلهایی که کاربر در آپلودسنتر جامعه مجازی دانشگاه پیام نور آپلود نموده است.
• پیگرد قانونی(در صورت امکان و دستور مقامات قضایی).

تمام موارد بالا به صلاحدید جامعه مجازی دانشگاه پیام نور و بدون هیچ گونه اخطار قبلی برای همیشه اعمال خواهد شد.

آخرین بروز رسانی: سه شنبه، دوم آذرماه 1389 «««